Proplenty Garden WOW
Proplenty Garden WOW

Proplenty Garden WOW (PG004)

Fiyat : 111,70 TL(KDV Dahil)

Balkon,Saksı ve Süs Bitkileri İçin

Kutu İçeriği: 0,5 LT × 1 Adet

Proplenty Garden WOW

Kutu İçeriği / Box contents: 0,5 LT × 1 Adet (1 pc)

Ürün Özelliği / Product feature;

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan Organik Azot(N), Organik madde (Amino asit) ve Organik karbon(C) içeren sıvı konsantre formda özel bir Bitki Besinidir.
* It is a special plant nutrient in liquid concentrated form containing Organic Nitrogen (N), Organic Matter (Amino Acid), Organic Carbon (C) required for the healthy development of plants.

Kullanım AlanlarıUsage Fields;
Balkon, Saksı ve Süs Bitkileri: Petunyalar, Margeritler, Fuşya, Manolya, Orkide, Begonvil, Menekşe v.b. 
* Balcony, Pot and Ornamental Plants: Petunias, Margerites, Fuchsia, Magnolia, Orchid, Bougainvillea, Violet etc.

Kullanım Amacı / Purpose of usage;
• Bitkinin biyotik&abiyotik etmenlere karşı direnci güçlendirerek bitkinin sistemik direncini arttırır, stresini giderir.
It increases the systemic resistance of the plant by strengthening the plant's resistance against biotic & abiotic factors and relieves its stress.
• Kök gelişimini ve büyümesini uyarır. 
Stimulates root development and growth.
• Yeşil aksamın gelişimini uyararak hızlandırır. 
It accelerates the development of green parts by stimulating them.

Kullanım Dozu / Application Dosage:
• Bitkinin yaşam alanı olan saksı toprağına uygulanır. 
It is applied to the potting soil, which is the plant's habitat.
• 1 litre su içerisine 2,5 ml Proplenty Garden WOW ilave edilir, karışımı sağlanarak çözelti hazırlanır.
2.5 ml of Proplenty Garden WOW is added into 1 liter of water, the solution is prepared by providing the mixture.
• Hazırlanan bitki besin çözeltisi saksının hacmine bağlı olarak uygun miktarda saksı toprağına uygulanır. 
The prepared plant nutrient solution is applied to the potting soil in an appropriate amount depending on the volume of the pot.
• 15 günde bir olmak üzere bir sezonda 5 uygulama yapılır. 
5 applications are made in a season, once every 15 days.
 

Ambalaj ve Uygulama Adedi / Number of applications according to the amount of packaging:
Belirtilen dozda 0,5 LT ambalaj ile toplamda 200 uygulama yapılabilir / With 0.5 lt packaging at the specified dose can be made 200 applications in total.

Ambalajın Özelliği ve Kullanım Şekli / Packaging Feature and Usage:
Ürünün ambalajı 2 bölümden oluşmaktadır / The packaging of the product consists of 2 sections;
1. Depolama haznesi; Ürünün muhafaza edildiği alt bölüm / Storage section; The bottom section where the product is stored. subsection
2. Dozajlama haznesi; Ürün dozunun ayarlandığı üst bölüm / Dosing section; The upper section where the product dose is adjusted.
• Uygulama öncesi ambalajı çalkalayınız / Shake the packaging before application
• Kendinden dozajlamalı özel ambalajın kapağını açarak emniyet folyosunu çıkarınız / Open the lid of the self-dosing special package and remove the foil.
• Ambalajı dik pozisyona getiriniz ve kapak açık durumdayken ambalajı depolama haznesinin orta kısmından hafifçe bastırarak, depolama haznesindeki ürünün ambalajın üst kısımdaki dozajlama haznesine istenilen miktarda geçişini sağlayınız / Bring the packaging to the upright position. While the lid of the package is open, gently press the package from the middle part of the storage section and ensure that the desired amount of the product in the storage section passes into the dosing section at the top of the package.
• Dozajlanan ürünü, dozajlama haznesinden belirtilen miktardaki su içerisine ekleyiniz ve karışımını sağlayınız. Kullanım sonrası ambalajın kapağını kapatınız / Transfer the dosed product into the specified amount of water from the dosing section and ensure its mixture. Close the lid of the package after use.

Uyarılar / Warnings: Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz, direk güneş ışığına maruz bırakmayınız / Keep out of reach of children, do not expose to direct sunlight.

 

 

 

Benzer Ürünler