Proplenty Garden SMARTBON
Proplenty Garden SMARTBON

Proplenty Garden SMARTBON (PG002)

Fiyat : 100,00 TL(KDV Dahil)

Saksı ve Süs Bitkileri İçin Bitkiyi Aktive Eden Akıllı Su Boncukları

Kutu İçeriği: 0,4 KG × 2 Adet

Proplenty Garden SMARTBON

Kutu İçeriği: / Box contents: 0,4 KG × 2 Adet(2 pcs)

Ürün Özelliği; / Product feature;

Bitkiyi Aktive Eden Akıllı Su Boncukları’ olan Proplenty Garden SMARTBON Hidrojel Polimer`den oluşmaktadır. Smartbead teknolojisi ile üretilen SMARTBON’un içeriğinde, mineral bakımından dengeli özel olarak hazırlanmış bitkiyi aktive eden bir çözelti bulunmaktadır. 
*Described as Plant Activating Smart Water Beads,Proplenty Garden SMARTBON consists of Hydrogel Polymer. SMARTBON, which is produced with Smartbead technology, contains a special solution that activates the plant, which is prepared in a balanced way in terms of minerals.

Kullanım Alanları; / Usage Fields;
Süs ve Saksı bitkileri. / Ornamental and Potted Plants.

Kullanım Amacı; / Purpose of usage;

SMARTBON içerdiği özel aktive edici çözelti sayesinde süs ve saksı bitkinizin optimum düzeyde aktif olmasını sağlar, böylelikle bitkiniz sağlıklı, canlı ve parlak bir görünüm kazanır. Aynı zamanda yeni ve sağlıklı filiz oluşumunu teşvik eder.
Thanks to the special activating solution it contains, SMARTBON ensures that your ornamental and potted plants are optimally active,so that your plant will be healthier and have a lively and bright appearance .It also encourages the formation of new and healthy shoots.

SMARTBON sulama yetersizliğinden kaynaklanan kurumaları minimum seviyeye indirger. Kullanım sonrasında uygulama miktarına göre saksı bitkiniz minimum  1-2 hafta süreyle su ihtiyacı duymaz ve canlılıklarını korur. Ayrıca aşırı sulamadan dolayı bitkide oluşabilecek çürümenin önüne geçer. Böylece bitkiler yetersiz ya da aşırı su stresinden kaynaklı oluşabilecek olumsuz sorunlarla karşılaşmaz. Biyodegrable özelliğe sahiptir ve zamanla toprakta kendiliğinden eriyerek kaybolur.
SMARTBON minimizes drying caused by insufficient irrigation. According to the application dose amount after use, your potted plant does not need water for a minimum of 1-2 weeks and maintains its vitality.In addition, it prevents rotting that may occur in the plant due to excessive irrigation.Thus, plants do not faced negative problems that may arise from insufficient or excessive water stress.It has a biodegradable feature and disappears in the soil over time.

SMARTBON kesme çiçeklerin muhafaza edildiği vazo içerisine konulduğunda çiçeklerin daha uzun süre canlılıklarını korumasını sağlar ve dekoratif bir görünüm oluşturur. 
When SMARTBON is placed in a vase where cut flowers are kept, it ensures that the flowers maintain their vitality for a longer time and creates a decorative appearance.

Çalışma Prensibi ; / Working Principle;                                                                                                                                                                               

* SMARTBON topraktaki su ve nem fazlalığı veya azlığı seviyelerini algılayarak topraktaki fazla suyu bünyesine absorbe(emer) eder ya da topraktaki su ve nem oranı kritik seviyedeyse bünyesindeki özel suyu topraktaki su ve nem oranını dengeleyecek oranda kademeli olarak toprağa verir. Böylece bitkiniz yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek orandaki suyu kökleri vasıtasıyla kolayca alır.                                                                                    SMARTBON detects the levels of excess or minority of water and moisture in the soil, absorbs (absorbs) the excess water in the soil or, if the water and moisture ratio in the soil is at a critical level, gradually gives the special water to the soil at a rate that will balance the water and moisture ratio in the soil.

Kullanım Şekli, Miktarı; / Usage method and amount;

1-Yeni Dikimlerde; Saksının hacmine bağlı olarak gerekli görülen miktarda 4 birim toprak ile 1 birim Smartbon boncukları karıştırılarak dikim yapılması önerilir. / In New Plantings ; Depending on the volume of the pot, it is recommended to mix 4 units of soil with 1 unit of Smartbon beads in the required amount.
2-Bitkili Saksılarda; Boncukların saksı toprağının yüzeyine tek bir kademe olacak miktarda serpilmesi ve toprak ile karıştırılması sağlanmalıdır. / In Planted Pots; It should be ensured that the beads are sprinkled on the surface of the potting soil in a single layer and mixed with the soil.

Not / Note: Her iki uygulamada da, Saksı yüzeyinde boncukların görülmeyeceği şekilde toprak ile karıştırılması sağlanmalıdır. / In both applications, Smartbon should be mixed with the soil so that the beads are not visible on the pot surface.

Topraktaki nemlilik oranına göre haftalık periyotlarda yukarıda belirtilen miktarda boncuklardan ilave edilmesi önerilir. / It is recommended to add the above mentioned amount of beads at weekly intervals according to the moisture rate in the soil.

Uyarılar / Warnings: Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz. Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. / Keep out of reach of children. Do not expose to direct sunlight.

 

 

 

 

Benzer Ürünler