Proplenty Garden PRO
Proplenty Garden PRO

Proplenty Garden PRO (PG001)

Fiyat : 161,00 TL(KDV Dahil)

Bahçe ve Peyzaj Bitkileri İçin

Kutu İçeriği: 0,5 LT × 1 Adet

 

Proplenty Garden PRO
Kutu İçeriği / Box contents: 0,5 LT × 1 Adet (1pc)

Ürün Özelliği / Product feature;

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan Organik Azot(N), Organik madde (Amino asit), Organik Karbon(C) ve Makro(PK) bitki besin maddelerini içeren sıvı konsantre formda özel bir Bitki Besinidir.
* It is a special plant nutrient in liquid concentrated form containing Organic Nitrogen (N), Organic Matter (Amino Acid), Organic Carbon (C) and Macro (PK) plant nutrients required for the healthy development of plants.

Kullanım Alanları / Usage Fields:
Bahçe ve Peyzaj bitkileri: Gül, Kasım Patı, Sardunya, Ortanca, Süs Amaçlı Sebzeli ve Meyveli Yeşil Aksamlı bitkiler v.b.  
* Garden and Landscape Plants: Rose, November Pate, Geranium, Hydrangea, Amateur vegetables and fruits, etc.

Kullanım Amacı / Purpose of usage;
• Bitkinin biyotik&abiyotik etmenlere karşı direncini güçlendirerek bitkinin sistemik direncini arttırır, stresini giderir.
It increases the systemic resistance of the plant by strengthening the plant's resistance against biotic & abiotic factors and relieves its stress.
• Bitkiyi dengeli bir şekilde besleyerek;Yeşil aksamın gelişimini, Çiçeklenmeyi, Meyve tutumunu teşvik eder. Bitkinin ve meyvelerin gelişimine destek olur.
By feeding the plant in a balanced way; It encourages the development of green parts, flowering and fruit set. It supports the development of the plant and fruits.

Kullanım Dozu / Application Dosage:
Bahçe ve Peyzaj Bitkileri için; / Garden and Landscape Plants;
• Yeşil aksam uygulaması; Spreyleme şeklinde yapraklara püskürtülür. / Green parts application; It is sprayed on the leaves.
• 1 litre su içerisine 1 ml Proplenty Garden Pro ilave edilir, karışımı sağlanarak çözelti hazırlanır.
1 ml of Proplenty Garden Pro is added into 1 liter of water, the solution is prepared by providing the mixture.
• Yapraklı Bitkilerde / In Leafy Plants; Hazırlanan bitki besin çözeltisi bitkilerin yapraklarına spreyleme şeklinde 15 günde bir olmak üzere sezonda 5 kez uygulama önerilir. / The prepared plant nutrient solution is applied to all the leaves of the plant by spraying once in 15 days, 5 times in a season
• Çiçekli Bitkilerde / In Flowering Plants; Hazırlanan bitki besin çözeltisi çiçeklenme öncesi spreyleme şeklinde yapraklara 15 gün arayla 2 kez, çiçeklenme sonrası 1 kez spreyleme şeklinde uygulama önerilir. / It is applied by spraying to the leaves twice before flowering and once after flowering, with an interval of 15 days.

Not / Note: Uygulamalar sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalıdır ve uygulama sonrası bitkilere yeterli miktarda su verilmelidir. / Applications should be done in the morning or evening hours and sufficient amount of water should be given to the plants after the application.

Ambalaj ve Uygulama Adedi / Number of applications according to the amount of packaging:

0,5 LT ambalaj ile belirtilen uygulama dozunda toplamda; 
• Peyzaj Bitkileri için; 500 uygulama yapılabilir.
With 0.5 lt packaging at the specified dose can be made 500 applications in total.

Ambalajın Özelliği ve Kullanım Şekli / Packaging Feature and Usage:
Ürünün ambalajı 2 bölümden oluşmaktadır. / The packaging of the product consists of 2 sections;
1. Depolama haznesi; Ürünün muhafaza edildiği alt bölüm. / Storage section; The bottom section where the product is stored. subsection
2. Dozajlama haznesi; Ürün dozunun ayarlandığı üst bölüm. / Dosing section; The upper section where the product dose is adjusted.

• Uygulama öncesi ambalajı çalkalayınız. / Shake the packaging before application
• Kendinden dozajlamalı özel ambalajın kapağını açarak emniyet folyosunu çıkarınız. / Open the lid of the self-dosing special package and remove the foil.
• Ambalajı dik pozisyona getiriniz ve kapak açık durumdayken ambalajı depolama haznesinin orta kısmından hafifçe bastırarak, depolama haznesindeki ürünün ambalajın üst kısımdaki dozajlama haznesine istenilen miktarda geçişini sağlayınız / Bring the packaging to the upright position. While the lid of the package is open, gently press the package from the middle part of the storage section and ensure that the desired amount of the product in the storage section passes into the dosing section at the top of the package.
• Dozajlanan ürünü, dozajlama haznesinden belirtilen miktardaki su içerisine ekleyiniz ve karışımını sağlayınız. Kullanım sonrası ambalajın kapağını kapatınız. / Transfer the dosed product into the specified amount of water from the dosing section and ensure its mixture. Close the lid of the package after use.

Uyarılar / Warnings: Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz, direk güneş ışığına maruz bırakmayınız / Keep out of reach of children, do not expose to direct sunlight.

 

 

Benzer Ürünler