Proplenty Garden MICRO
Proplenty Garden MICRO

Proplenty Garden MICRO (PG005)

Fiyat : 109,40 TL(KDV Dahil)

Balkon,Saksı,Süs,Bahçe ve Peyzaj Bitkileri İçin

Kutu İçeriği: 0,5 LT × 1 Adet

Proplenty Garden MICRO

Kutu İçeriği/Box contents: 0,5 LT × 1 Adet(1 pc)

Ürün Özelliği/Product feature;

Bitkilerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan Organik Azot(N), Organik madde(Amino asit), Organik Karbon(C), Makro(Mg) ve Mikro(Zn,Fe) bitki besin maddelerini içeren sıvı konsantre formda özel bir Bitki Besinidir. 

* It is a special plant nutrient in liquid concentrated form containing Organic Nitrogen (N), Organic Matter (Amino Acid), Organic Carbon (C), Macro (Mg) and Micro (Zn, Fe) plant nutrients required for the healthy development of plants.

Kullanım Alanları/Usage Fields:

Balkon, Saksı ve Süs Bitkileri: Petunyalar, Margeritler, Fuşya, Manolya, Orkide, Begonvil, Menekşe v.b.
* Balcony, Pot and Ornamental Plants: Petunias, Margerites, Fuchsia, Magnolia, Orchid, Bougainvillea, Violet etc.
Bahçe ve Peyzaj Bitkileri; Gül,Kasım patı,Sardunya,Ortanca,Süs amaçlı Sebzeli ve Meyveli yeşil aksamlı bitkiler.
* Garden and Landscape Plants: Rose, November Pate, Geranium, Hydrangea, Amateur vegetables and fruits, etc.

Kullanım Amacı/Purpose of usage;

• Bitkinin biyotik&abiyotik etmenlere karşı direncini güçlendirerek bitkinin sistemik direncini arttırır, stresini giderir.
It increases the systemic resistance of the plant by strengthening the plant's resistance against biotic & abiotic factors and relieves its stress.
• Mikro besin element noksanlıklarını giderir, yaprak sararmalarına karşı etkilidir.
Eliminates micronutrient deficiencies and effective against leaf yellowing
• Çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu teşvik eder.
It promotes flowering and fruit set.

Kullanım Dozu/Application Dosage:
Balkon, Saksı ve Süs Bitkileri için; / For Balcony, Potted and Ornamental Plants;
• Bitkinin yaşam alanı olan saksı toprağına uygulanır. 
It is applied to the potting soil, which is the plant's habitat.
• 1 litre su içerisine 2,5 ml Proplenty Garden Micro ilave edilir, karışımı sağlanarak çözelti hazırlanır.
2.5 ml of Proplenty Garden Micro is added into 1 liter of water, the solution is prepared by providing the mixture.
• Hazırlanan bitki besin çözeltisi saksının hacmine bağlı olarak uygun miktarda saksı toprağına uygulanır.
The prepared plant nutrient solution is applied to the potting soil in an appropriate amount depending on the volume of the pot.
• 15 günde bir olmak üzere bir sezonda 4 uygulama yapılır. 
4 applications are made in a season, once every 15 days.

Bahçe ve Peyzaj Bitkileri için; / Garden and Landscape Plants;
• Yeşil aksam uygulaması; Spreyleme şeklinde yapraklara püskürtülür / Green parts application; It is sprayed on the leaves.
• 1 litre su içerisine 5 ml Proplenty Garden Micro ilave edilir, karışımı sağlanarak çözelti hazırlanır.
5 ml of Proplenty Garden Micro is added into 1 liter of water, the solution is prepared by providing the mixture.
• Yapraklı Bitkilerde / In Leafy Plants; Hazırlanan bitki besin çözeltisi bitkinin tüm yapraklarına spreyleme şeklinde 15 günde bir olmak üzere bir sezonda 4 kez uygulanır / The prepared plant nutrient solution is applied to all the leaves of the plant by spraying once in 15 days, 4 times in a season.

• Çiçekli Bitkilerde / In Flowering Plants; Çiçeklenme öncesi 15 gün arayla 2 kez, Çiçeklenme sonrası 1 kez spreyleme şeklinde yapraklara uygulanır / It is applied by spraying to the leaves twice before flowering and once after flowering, with an interval of 15 days.

Not / Note: Peyzaj bitkileri için uygulamalar sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalı ve uygulama sonrası bitkilere yeterli miktarda su verilmelidir / Applications for landscape plants should be done in the morning or evening hours and sufficient amount of water should be given to the plants after the application.

Ambalaj ve Uygulama Adedi / Number of applications according to the amount of packaging:

0,5 LT ambalaj ile belirtilen uygulama dozunda toplamda;
• Balkon, Saksı ve Süs Bitkileri için: 200 uygulama yapılabilir.
For Balcony, Potted and Ornamental Plants: With 0.5 lt packaging at the specified dose can be made 200 applications in total.
• Peyzaj Bitkileri için: 100 uygulama yapılabilir.
For Landscape Plants: With 0.5 lt packaging at the specified dose can be made 100 applications in total.

Ambalajın Özelliği ve Kullanım Şekli / Packaging Feature and Usage:
Ürünün ambalajı 2 bölümden oluşmaktadır. / The packaging of the product consists of 2 sections;
1. Depolama haznesi; Ürünün muhafaza edildiği alt bölüm. / Storage section; The bottom section where the product is stored. subsection
2. Dozajlama haznesi; Ürün dozunun ayarlandığı üst bölüm. / Dosing section; The upper section where the product dose is adjusted.
• Uygulama öncesi ambalajı çalkalayınız. / Shake the packaging before application
• Kendinden dozajlamalı özel ambalajın kapağını açarak emniyet folyosunu çıkarınız. / Open the lid of the self-dosing special package and remove the foil.
• Ambalajı dik pozisyona getiriniz ve kapak açık durumdayken ambalajı depolama haznesinin orta kısmından hafifçe bastırarak, depolama haznesindeki ürünün ambalajın üst kısımdaki dozajlama haznesine istenilen miktarda geçişini sağlayınız. / Bring the packaging to the upright position. While the lid of the package is open, gently press the package from the middle part of the storage section and ensure that the desired amount of the product in the storage section passes into the dosing section at the top of the package.
• Dozajlanan ürünü, dozajlama haznesinden belirtilen miktardaki su içerisine ekleyiniz ve karışımını sağlayınız.Kullanım sonrası ambalajın kapağını kapatınız./ Transfer the dosed product into the specified amount of water from the dosing section and ensure its mixture. Close the lid of the package after use.

Uyarılar / Warnings: Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz, direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. / Keep out of reach of children, do not expose to direct sunlight.
 

 

 

Benzer Ürünler